Nasze wartośći

W Umbrella zawsze staramy się postępować według trzech podstawowych wartości!

Prawość
Zasada prawości nakazuje każdemu Pracownikowi Umbrella bezwzględne przestrzeganie reguł uczciwego postępowania. Nasi pracownicy są godni zaufania Klientów, którzy powierzają nam obsługę swoich firm.
Odpowiedzialność
Pracownicy Umbrella są w pełni odpowiedzialni. Odpowiedzialność w branży usługowej wiąże się z obserwacją, analizą ryzyka oraz byciem przygotowanym na niespodziewane zdarzenia.
Zaufanie
Wszyscy powinniśmy mieć możliwość pracować w środowisku w którym nawzajem sobie ufamy. Pracownicy Umbrella powierzone zadania wykonują bez konieczności sprawdzania ich pracy.

Umbrella Holding działa na terenie całej Polski Jesteśmy w ponad 500 lokalizacjach!
Przejdź do interaktywnej mapy i sprawdź gdzie znajduje się nasz najbliższy oddział.