Opis procesu rekrutacji

Ludzie są największym kapitałem Umbrella Security i przede wszystkim dzięki nim możemy osiągnąć wysoki poziom świadczonych usług.

Podczas wstępnej selekcji staramy się wybrać osoby, które będą spełniać wymagania stawiane przez naszych klientów.

Na proces rekrutacji składają się:

  • wstępna selekcja ofert,
  • rozmowa kwalifikacyjna (w określonych przypadkach - testy psychologiczne),
  • ocena predyspozycji do pracy w ochronie, wnikliwa analiza przebiegu kariery zawodowej.

Każdy z kandydatów musi uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, a także przedstawić zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia. Kolejnym etapem jest przygotowanie przyszłych pracowników do obowiązków wykonywanych w trakcie pracy. Każdy z zakwalifikowanych kandydatów bierze udział w szkoleniu wstępnym, w ramach którego uzyskuje wiedzę w zakresie:

  • zasad funkcjonowania firmy Umbrella Security,
  • podstawowych wiadomości z zakresu BHP i PPOŻ,
  • pierwszej pomocy przed lekarskiej,
  • ogólnych obowiązków pracownika ochrony,
  • ogólnych zasad ochrony oraz podstawowych zagrożeń,
  • prawnych aspektów ochrony,
  • zasad obsługi urządzeń i systemów technicznej ochrony mienia.

Po odbyciu szkolenia wstępnego, pracownik ochrony poddany zostaje szkoleniu podstawowemu zgodnie ze specyfiką rodzaju chronionego obiektu (obiekty handlowe, bankowe, przemysłowe, itp.).


Pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności

Jesteś osobą aktywna chcąca się realizować zawodowo, pomimo posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ?

Pełnosprawni – Niepełnosprawni. Od momentu powstania Umbrella Security jesteśmy pracodawcą wrażliwym społecznie. Wśród naszych pracowników znaczną grupę stanowią pracownicy z orzeczeniem o różnych stopnaich niepełnosprawności. Przyjdź do nas, my pomożemy Ci być aktywnym zawodowo.

Umbrella Holding działa na terenie całej Polski Jesteśmy w ponad 500 lokalizacjach!
Przejdź do interaktywnej mapy i sprawdź gdzie znajduje się nasz najbliższy oddział.