Outsourcing kadr

Umbrella hr zapewnia kompleksową obsługę dokumentacji kadrowej.

Usługa obejmuje:

 • zakładanie i bieżące prowadzenie dokumentacji kadrowej i akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy: umowy o pracę, aneksy do umów, zmiany warunków zatrudnienia,
 • sporządzanie dokumentów związanych z umowami cywilno-prawnymi,
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników członków ich rodzin w ZUS,
 • ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie wymiarów urlopów wypoczynkowych i macierzyńskich, sporządzanie planów urlopowych,
 • ewidencjonowanie urlopów, nadgodzin, zwolnień lekarskich i innych absencji,
 • monitoring wszystkich istotnych terminów, np. kończących się umów o pracę czy powrotów z urlopów macierzyńskich,
 • kontrolowanie terminów ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i statystki kadrowej (np. historii zatrudnienia i stażu pracy, zestawień urlopów i nieobecności),
 • sporządzanie i wydawanie dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy,
 • przygotowanie dokumentacji dla celów emerytalno-rentowych pracowników,
 • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji ustalenia kapitału początkowego (Zus-Rp7).

Usługa obejmuje:

 • całkowitą poufność informacji,
 • nielimitowany dostęp do konsultacji z wykwalifikowanymi specjalistami ds.kadr,
 • bieżący dostęp do danych kadrowych i dokumentów pracowniczych.

Korzyści naszych Klientów:

 • obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem oraz uzupełnianiem wiedzy pracowników kadrowych, w związku ze zmieniającym się prawem,
 • możliwość skoncentrowania zasobów firmy na podstawowych celach działalności biznesowej,
 • elastyczność rozwiązań i dostosowanie do specyficznych potrzeb firmy,
 • zwiększenie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych,
 • usprawnienie procesu przekazywania danych,
 • gwarancja ciągłości realizacji zleconych zadań, bez ryzyka przerw spowodowanych urlopami czy niedyspozycyjnością pracowników własnych,
 • transfer ryzyka na dostawcę usługi,
 • podniesienie jakości obsługi: dostęp do usług wykorzystujących najlepsze praktyki, gwarantujących terminowość, wysoką jakość obsługi oraz poprawność.

Umbrella Holding działa na terenie całej Polski Jesteśmy w ponad 500 lokalizacjach!
Przejdź do interaktywnej mapy i sprawdź gdzie znajduje się nasz najbliższy oddział.