Outsourcing płac

Obowiązki pracodawców nie sprowadzają się jedynie do prowadzenia dokumentacji kadrowej.

Prawidłowe naliczanie i terminowe wypłacanie wynagrodzeń to kolejny obowiązek wynikający z zatrudniania pracowników. Nawet niewielka firma realizując te czynności jest zobligowana do właściwego naliczania składek społecznych i podatków oraz przekazywania określonym instytucjom informacji o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia.


W ramach kompleksowych usług naliczania płac Umbrella Hr zobowiązuje się do:

  • naliczania wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników,
  • rozliczania nieobecności, nadgodzin i dodatków należnych pracownikom,
  • sporządzania deklaracji i raportów do ZUS,
  • przygotowywania i wystawiania zaświadczeń dla pracowników (kwitki wypłat, raporty RMUA o pobranych składkach, zaświadczenia o zarobkach, Rp-7),
  • rozliczania i sporządzania rachunków dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych,
  • przygotowywania przelewów z tytułu wynagrodzeń, podatku i składek ZUS (możliwość przygotowania elektronicznych przelewów do systemu bankowego Klienta),
  • sporządzenia i dostarczania zatrudnionym w trakcie roku podatkowego pracownikom deklaracji PIT-11, przesłanie do właściwych Urzędów Skarbowych (wg ustaleń z Klientem),
  • rozliczenia pracowników składających oświadczenie o dokonanie rozliczenia rocznego PIT-40,
  • przygotowywania raportów i dokumentów dla działu księgowości Klienta (zestawienia i podsumowania list płac, itd.).

Umbrella Holding działa na terenie całej Polski Jesteśmy w ponad 500 lokalizacjach!
Przejdź do interaktywnej mapy i sprawdź gdzie znajduje się nasz najbliższy oddział.