Outsourcing pracownikow

Usługa outsourcingu pracowniczego, określana również, jako leasing pracowników, polega na „wypożyczaniu” (wynajmie) pracowników przez firmę. Pracownik fizycznie wykonuje swoją pracę w danym przedsiębiorstwie, ale formalnie jego pracodawcą jest inny podmiot - w tym przypadku nasza spółka Umbrella Hr.

Jest to usługa, która pozwoli koncentrować się na kluczowych obszarach Państwa firmy. Korzystanie z zewnętrznych zasobów i kompetencji specjalistów wpływa na budowanie przewagi rynkowej, przyspiesza rozwój przedsiębiorstwa oraz usprawnia jego funkcjonowanie. Outsourcing pracowników jest szczególnie przydatny w czasach spowolnienia gospodarczego, kiedy firmy optymalizują poziom zatrudnienia. W ramach outsourcingu pracowników można w elastyczny sposób regulować wielkość zatrudnienia, nie ponosząc przy tym zbędnych kosztów.

Dodatkową korzyścią jest brak obowiązku odprowadzania bezpośrednio przez Państwa składek za pracowników do ZUS oraz podatków do Urzędu Skarbowego.

Utrzymujecie Państwo wykwalifikowaną kadrę, którą posiadaliście dotychczas ponosząc znacznie niższe koszty wynagrodzeń.

Najczęstsze przypadki korzystania z outsourcingu pracowników:

 • zwiększenie liczby zamówień, okres nasilenia produkcji, którym nie są w stanie sprostać pracownicy etatowi,
 • sezonowość zapotrzebowania na personel,
 • system zastępstw pracowników etatowych - choroba, urlop, inne zastępstwo,
 • obsadzanie stanowisk o dużej rotacji,
 • okolicznościowe akcje promocyjne,
 • wypróbowanie pracownika przed zatrudnieniem na stałe,
 • limity etatów w przedsiębiorstwie.

Korzyści z outsourcingu pracowników:

 • optymalizacja ilości i struktury zatrudnienia - obniżenie całkowitych kosztów zatrudnienia,
 • wyeliminowanie kosztownych godzin nadliczbowych oraz ograniczenie czasu nieproduktywnego,
 • przeniesienie na firmę zewnętrzną procesów i kosztów związanych z rekrutacją, selekcją, szkoleniem oraz motywowaniem pracowników,
 • redukcja kosztów i ryzyka związanego z rotacją pracowników,
 • ograniczenie biurokracji w przedsiębiorstwie. Oddelegowanie rutynowych i czasochłonnych zadań – możliwość skoncentrowanie się na podstawowym obszarze działania,
 • elastyczna adaptacja firmy do zmian wolumenu zamówień,
 • możliwość szybkiej zamiany pracowników niespełniających oczekiwań.

Umbrella Holding działa na terenie całej Polski Jesteśmy w ponad 500 lokalizacjach!
Przejdź do interaktywnej mapy i sprawdź gdzie znajduje się nasz najbliższy oddział.