Nasze usługi

Wysoki poziom świadczonych przez nas usług jest oparty na doświadczeniu, wiedzy eksperckiej oraz znajomości rynku pracy. Nasze dotychczasowe działania pozwoliły nam stać się zaufanym partnerem biznesowym dla naszych klientów i cenionym doradcą dla kandydatów.

Outsourcing pracowników
Direct
Search

Jest to metoda bezpośrednich poszukiwań kandydatów na stanowiska menadżerskie oraz specjalistyczne.

Praca tymczasowa
Executive
Search

To metoda bezpośrednich poszukiwań pracowników na stanowiska dyrektorskie oraz wyższego szczebla zarządzania.

Outsourcing umów cywilnoprawnych
Search
& Selection

Usługa rekrutacyjna dedykowana do projektów na stanowiska średniego oraz wyższego szczebla przy wykorzystaniu poszczególnych narzędzi rekrutacyjnych.

Outsourcing pracowników
Rekrutacja
masowa

To kilkuetapowy proces dużych projektów rekrutacyjnych na podobne stanowiska lub obsada wielu stanowisk w organizacji w jednym czasie.

Outsourcing pracowników
Outsourcing pracowników

Usługa outsourcingu pracowniczego, określana również, jako leasing pracowników, polega na „wypożyczaniu” (wynajmie) pracowników przez firmę.

Outsourcing umów cywilnoprawnych
Outsourcing umów
cywilnoprawnych

Usługa outsourcingu umów cywilnoprawnych pozwali zoptymalizować koszty administracyjne w Twojej firmie i określić idealny model współpracy.

In-house
In-house
 

In-house to najbardziej zaawansowany wariant współpracy w zakresie outsourcingu pracowniczego.

Outsourcing recepcji
Outsourcing
recepcji

Serwis recepcyjny jest punktem obsługi klienta, ma za zadanie zapewnić sprawne funkcjonowanie firmy. Jest jej wizytówką.

Outsourcing kadr
Outsourcing
kadr

Umbrella hr zapewnia kompleksową obsługę dokumentacji kadrowej.

Outsourcing płac
Outsourcing
płac

Obowiązki pracodawców nie sprowadzają się jedynie do prowadzenia dokumentacji kadrowej. Prawidłowe naliczanie i terminowe wypłacanie wynagrodzeń to kolejny obowiązek wynikający z zatrudniania pracowników.

Praca tymczasowa
Praca
tymczasowa

Praca tymczasowa jest to szczególny rodzaj stosunku pracy, w którym występują trzy podmioty: agencja pracy tymczasowej, pracownik tymczasowy oraz pracodawca użytkownik.

Audyt
Audyt
 

Prowadzenie zgodnej z wymogami prawa dokumentacji kadrowo-płacowej pracownika jest podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy zatrudniającego pracowników.

Szkolenia BHP
Szkolenia
BHP

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Inwentaryzacja
Inwentaryzacja
 

Umbrella HR świadczy usługi polegające na stwierdzeniu faktycznego istnienia posiadanych środków trwałych, ustaleniu ich liczby oraz sprawdzeniu klasyfikacji i oznaczenia.

Umbrella Holding działa na terenie całej Polski Jesteśmy w ponad 500 lokalizacjach!
Przejdź do interaktywnej mapy i sprawdź gdzie znajduje się nasz najbliższy oddział.