Ochrona fizyczna

Jedną z podstawowych usług świadczonych przez umbrella Security jest zabezpieczenia obiektu przez pracowników ochrony fizycznej.

Do podstawowych obowiązków należy czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia znajdujących się na terenie chronionego obiektu, a tym samym zapobieganie włamaniom, kradzieżom oraz dewastacjom mienia. Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna obiektu realizowana jest w oparciu o opracowaną przez naszych specjalistów Instrukcję Ochrony w której zawarte są wszystkie obowiązujące procedury.

Podejmujemy wszelkie niezbędne kroki ograniczające do minimum ryzyko wystąpienia szkód i przestępstw przeciwko mieniu. System ochrony jest ściśle dostosowany do specyfiki obiektu. Opracowany na podstawie analiz potrzeb i potencjalnych zagrożeń. Pracownicy ochrony zajmują się obsługą zainstalowanych w obiektach systemów zabezpieczeń technicznych. Wsparciem dla ochrony fizycznej są Patrole Interwencyjne.

Pracownicy ochrony Umbrella Security są umundurowani w jednolity sposób. Dodatkowo są wyposażeni w nowoczesne środki techniczne, utrzymują stałą łączność radiową z Centrum Operacyjnym.

Ochroną fizyczną obejmujemy obiekty takie jak galerie i sieci handlowe, obiekty biurowe, zakłady przemysłowe, magazyny, place budowy, centra logistyczne, osiedla mieszkaniowe oraz zakłady usługowe.

Umbrella Holding działa na terenie całej Polski Jesteśmy w ponad 500 lokalizacjach!
Przejdź do interaktywnej mapy i sprawdź gdzie znajduje się nasz najbliższy oddział.